tirsdag den 19. juni 2012

Hvad er en god bolig?

Danske Arkitekters Landsforbund udgav i 1988 debatbogen - Hvad er en god bolig? Bogen kredser om de problemstillinger, der er opstået efter byggeboomet i perioden 1960-74 - betonhøjhuse og store områder med ens typehuse - bygget i stor hast. Der foreslåes følgende løsninger i bogens sammenfatning:


Forsidebillede - Hvad er en god bolig
På helt kort sigt bør det overvejes at arbejde for
- at der bygges bofællesskaber i almennyttige boligbebyggelser.
- at der laves rum til værksteds og servicefunktioner.
- at sikre større variation og spring i arkitekturen.
- at beboerne i boligbebyggelsen får udstrakt råderet til at foretage ændringer i deres boliger og boligområder.
- at der åbnes for eksperimenter med økologiske foranstaltninger - forsøg med vand, vind, sol, recirkulation, indeklimaforbedringer, planer, dyr m.v.

I indledningen nævnes følgende:
... og i stedet arbejde med boliger, der kan ombygges i takt med løbende ændringer i livs- og familiemønster, befolkningssammensætning... et nyt ideal for "byen": ikke-by, ikke-land, som forener den traditionelle bys historie, sjæl og identitet med det åbne landskabs luft og frirum... 

opvaskeholdet kigger på luftballon

Det var sjovt at læse arkitekternes visioner fra slut-80'erne, fordi de jo minder en del, om det sted jeg bor. I artiklen om bofællesskaber rammer de dog noget forkert, når de vurderer, at der i Danmark år 2000 vil være 1.200 bofællesskaber med gennemsnitligt 67 beboere hver. Måske er det en udvikling vi stadig kan se frem i mod?