fredag den 27. juni 2014

Doodleri på mødet

I dag havde vi sidste fællesmøde inden sommerferien, hvor vi bl.a. stemte beboere ind til den lejlighed, som bliver ledig 1. august. Der blev doodlet flittigt!


De nye beboere bliver tilbudt at købe en andel i Andelsforeningen af 1970 (A70). Samtidig bliver de tilbudt den lejlighed, som for nuværende er ledig. Ens andel er ikke knyttet til en bestemt lejlighed.

Man deltager herefter i fællesskabet, med de rettigheder og pligter, som er beskrevet i vores regler. Herunder er der mulighed for at omrokere til en anden lejlighed. Man kan også opsige sit medlemskab med 3 måneders varsel, hvorefter man får betaling for andelen tilbage. Prisen for en andel er 41.525 kroner per voksen.

At flytte ind (og ud) minder altså om at indgå en lejeaftale, hvor man jo også betaler indskud og kan flytte med 3 mdr. varsel. Det er dog vigtigt at kende til forskellen, da man som andelshaver i et fællesskab bærer et medansvar for den samlede økonomi. Den ser heldigvis sund ud og justeres på de årlige budgetmøder. Den samlede gæld er på 7 million kroner. Hvert udvalg sparer op i projektpuljer til større fremtidige udgifter, hvilket for nuværende giver en likviditet på 1 million kroner.